Ewangelia w centrum – D.A. Carson, Timothy Keller

50,00 

Autorami tej książki Ewangelia w centrum są członkowie The Gospel Coalition – grupy Kościołów chrześcijańskich różnych denominacji, które łączy nie tylko wiara w biblijną Ewangelię, lecz także przekonanie, że posługę, której osią jest Ewangelia, należy wzmacniać, promować i rozwijać.

Ewangelii należy bronić zawsze, a jedynym niezastąpionym sposobem, by to czynić, jest pokazywanie światu i Kościołowi mocy posługi, której osią jest Ewangelia. Najlepszym sposo- bem definiowania i obrony Ewangelii jest wierzyć w nią, kochać ją, ucieleśniać i szerzyć.

SKU: TE/001 Kategoria: Autor: ,
 • Opis

  PRZECZYTAJ DARMOWY FRAGMENT KSIĄŻKI. KLIKNIJ TU.

  Kilka lat temu powołana zostałą Rada The Gospel Coalition. Przez pierwsze trzy lata skupiała się ona na dwóch zasadniczych celach. Przede wszystkim, staraliśmy się określić i wzmocnić to, co jest sercem konfesyjnego ewangelikalizmu wyznaniowego. Jesteśmy przekonani, że współczesnym Kościołom grozi utrata klarowności co do istotnych aspektów historycznego zrozumienia biblijnej Ewangelii. Należą do nich: konieczność narodzenia na nowo, usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę oraz odkupienie na mocy ofiary przebłagalnej Chrystusa i Jego zastępczej śmierci. Staraliśmy się utrzymać i umocnić nasze trwanie w tych doktrynach, nie tylko przez przytaczanie dawno powstałych wybitnych formuł teologicznych, lecz także przez nieustanne i świeże interakcje z samym Słowem. W ten sposób wypracowaliśmy wspólnie Deklarację wyznaniową The Gospel Coalition.

  Aby utrzymać między nami jedność oraz wiarygodność w oczach naszych czytelników, staraliśmy się tam, gdzie to tylko możliwe, wyrazić naszą wiarę w kategoriach biblijno-teologicznych – bez korzystania z terminologii stosowanej w teologii systematycznej którejkolwiek tradycji.

  The Gospel Coalition jednoczy przekonanie, że nie wolno ignorować kontekstu i otoczenia. Musimy poważnie potraktować refleksję nad kulturą po to, by nasza posługa zbudowana wokół Ewangelii wchodziła z kulturą w interakcję i kontakt. Z tego właśnie powodu opracowaliśmy Teologiczną wizję posługi duszpasterskiej, która stwierdza, że Ewangelia powinna rodzić Kościoły o przekonującym i teologicznie solidnym głoszeniu, charakteryzujące się dynamiczną ewangelizacją, apologetyką, wzrostem i zakładaniem nowych kongregacji. Będą one podkreślać pokutę, osobistą odnowę oraz świętość życia i – równocześnie – pozostaną aktywnymi członkami struktur społecznych, zaangażowanymi w kulturę poprzez sztukę, przedsiębiorczość, pracę naukową i współtworzenie władz lokalnych. Będą wzywały do zbudowania radykalnej wspólnoty chrześcijańskiej, w której wszyscy członkowie dzielą się swym majątkiem i zasobami, stwarzając przestrzeń dla ubogich i zmarginalizowanych. Wszystkie te priorytety będą razem i na zasadzie synergii funkcjonować w każdym Kościele.

 • Informacje dodatkowe

  Waga 0,6 kg