O Nas

Wszystko zaczęło się w roku 1555, kiedy Maciej Wirzbięta, krakowski ewangelik i starszy zboru reformowanego (kalwińskiego)zakupił materiały drukarskie oficyny brzeskiej znanej z wydania Biblii brzeskiej (pierwszego tłumaczenia Biblii na język polskich z języków oryginalnych). Wirzbięta przygotowywał się wówczas do otwarcia własnej drukarni przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Oficyna ta była czymś więcej niż tylko drukarnią, ponieważ jej właściciel sam pisał książki i tłumaczył wartościowe klasyki literatury ewangelickiej na język polski. W roku 1557 połączył siły z Mikołajem Rejem, aby tworzyć i wydawać książki na potrzeby polskich protestantów. Obaj a udowadniają to wydane w oficynie Wirzbięty pozycje mieli dobry gust i duże możliwości, dzięki czemu zapisali się w dziejach drukarstwa polskiego. Najbardziej znane tytuły, które wyszły spod prasy Wirzbięty, to: Zuzanna (1562) oraz Szachy (1565) Jana Kochanowskiego, a także Źwierzyniec Mikołaja Reja. W roku 1566 Maciej Wirzbięta uzysk tytuł Drukarza Jego Królewskiej Mości.

Prawie pięćset lat później, w roku 2017, parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Chrystusa Zbawiciela w Krakowie wznowiła reformowaną działalność wydawniczą pod Wawelem, by pomagać wierzącym wzrastać w wierze oraz poznaniu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Naszym celem jest wydawanie wartościowej literatury chrześcijańskiej na chwałę Bożą oraz świadectwo biblijnej prawdzie.

Podobnie jak Maciej Wirzbięta w swoich czasach nadawał nowy kierunek sztuce wydawniczej, również i my pragniemy wpuścić dziś świeży powiew do literatury chrześcijańskiej w Polsce. W tym celu czerpiemy z najlepszych i najwierniejszych zasobów Kościoła z przeszłości, aby odnowić Kościół w teraźniejszości i wzmocnić jego przyszłość.

Przeczytaj więcej o historii krakowskiego drukarza.