Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia – napisy do filmu American Gospel
Ciasna brama, wąska droga – Paul Washer
Czemu życzymy sobie dobrej nocy? – Champ Thornton
Dziesięć zarzutów wobec współczesnego Kościoła – Paul Washer
List do Rzymian – Timothy Keller
Między prawdziwą a fałszywą pewnością zbawienia – Paul Washer
Najpiękniejsza historia – animowany film dla dzieci
Niemalże zapomniana Dobra Nowina – Kevin DeYoung
Niezbędne środki łaski – Paul Washer
O osiołku, na którym jechał Król – R.C. Sproul 
Obietnica – Jason Helopoulos
Prezbitopia – Ken Golden
Psalmy Responsoryjne – Aleksander Nezamutdinov (darmowy ebook)
Teologia reformowana – R.C. Sproul 
Modlitwy zebrane – John Knox

Wydawnictwo MW pracuje nad serią „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione. 
Katechizm brzeski (1553-1554)
Katechizm emdeński (1551, 1554) – 
Jan Łaski
Krakowski katechizm mniejszy (XVI w.)
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – 
Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych.
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski