Zapowiedzi

Przygotowujemy do druku/wydania: 
Ciasna brama, wąska droga – Paul Washer
Dziesięć zarzutów wobec współczesnego Kościoła – Paul Washer
Dlaczego mówimy „dobranoc”? – Champ Thornton
Między prawdziwą a fałszywa pewnością zbawienia – Paul Washer
Nie zmarnuj swojego raka – John Piper
Psalmy Responsoryjne – Aleksander Nezamutdinov (darmowy ebook)
Amerykańska Ewangelia – napisy do filmu American Gospel
Teologia reformowana
 – R.C. Sproul 
Komentarz do Listu do Rzymian – Timothy Keller
Niezbędne środki łaski – Paul Washer

Wydawnictwo MW pracuje nad serią „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione. 
Katechizm brzeski (1553-1554)
Katechizm emdeński (1551, 1554) – 
Jan Łaski
Katechizm krakowski (XVI w.)
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – 
Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych.
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski