Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia 2 – napisy do filmu American Gospel
Biblia dla dzieci. Najwspanialsza Historia  – Kevin DeYoung
Dla waszej radości – John Piper 
Dolina widzenia – modlitewnik
Dziedzictwo Lutra – R.C. Sproul, S.J. Nichols
Genealogie Księgi Rodzaju – Abraham Park
Kobiety i mężczyźni w Kościele – Kevin DeYoung
Konsekwencje myśli – R.C. Sproul
Madzia nie jest sama – Megan Hill
Moc i przesłanie Ewangelii – Paul Washer
Modlitwy zebrane – John Knox
Módl się! – Alistair Begg
Niemalże zapomniana Dobra Nowina. Komentarz do Katechizmu heidelberskiego – Kevin DeYoung
Nikt. Tylko Bóg – Jen Wilkin
Nowy katechizm miejski – Timothy Keller
Obrona wiary – Cornelius van Til
Odkrywanie Biblii –  David Murray
Odważni w wierze – Alistair Begg
Pięćdziesiąt powodów, dla których umarł Jezus – John Piper
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom I (Księga 1 i 2) – Jan Kalwin
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom II (Księga 3) – Jan Kalwin
Powody by wierzyć – R.C. Sproul
Przymierze pochodni – Abraham Park
Widzę Jezusa – Nancy Guthrie

Seria „Ewangelicki komentarz do Pisma Świętego”

Księga Sędziów – Timothy Keller
Dzieje Apostolskie – R.C. Sproul
List do Galacjan – Timothy Keller
List do Hebrajczyków – Michael Kruger

Seria „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione
Katechizm brzeski (1553-1554) – w przygotowaniu
Katechizm emdeński (1551, 1554) – Jan Łaski
Krakowski katechizm mniejszy (XVI w.) – wydany
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych:
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski