Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia – napisy do filmu American Gospel
Dziesięć zarzutów wobec współczesnego Kościoła – Paul Washer
Genealogie Księgi Rodzaju – Abraham Park
Kobiety i mężczyźni w Kościele – Kevin DeYoung
Księga Sędziów – Timothy Keller
List do Galacjan – Timothy Keller
List do Rzymian – Timothy Keller (jesień 2021)
Moc i przesłanie Ewangelii – Paul Washer
Niemalże zapomniana Dobra Nowina – Kevin DeYoung
Nikt. Tylko Bóg – Jen Wilkin 
Obietnica – Jason Helopoulos 
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom I (Księga 1 i 2) – Jan Kalwin (zima 2021/22)
Prezbitopia – Ken Golden (zima 2021/22)
Psalmy Responsoryjne – Aleksander Nezamutdinov (darmowy ebook)
Modlitwy zebrane – John Knox

Wydawnictwo MW pracuje nad serią „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione. 
Katechizm brzeski (1553-1554) – w przygotowaniu
Katechizm emdeński (1551, 1554) – 
Jan Łaski
Krakowski katechizm mniejszy (XVI w.) – wydany
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – 
Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych.
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski