Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia 2 – napisy do filmu American Gospel
Aniołowie po naszej stronie – Marty Machowski
Dziedzictwo Lutra – R.C. Sproul, S.J. Nichols
Genealogie Księgi Rodzaju – Abraham Park
Kobiety i mężczyźni w Kościele – Kevin DeYoung
Luter. Historia ilustrowana – Stephen McCaskell
Moc i przesłanie Ewangelii – Paul Washer
Niemalże zapomniana Dobra Nowina. Komentarz do Katechizmu heidelberskiego – Kevin DeYoung
Nikt. Tylko Bóg – Jen Wilkin 
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom I (Księga 1 i 2) – Jan Kalwin (wiosna 2022)
Powody by wierzyć – R.C. Sproul
Prezbitopia – Ken Golden (zima 2022)
Przymierze pochodni – Abraham Park
Psalmy Responsoryjne – Aleksander Nezamutdinov (darmowy ebook)
Modlitwy zebrane – John Knox

Seria „Ewangelicki komentarz do Pisma Świętego”
Księga Sędziów – Timothy Keller
Dzieje Apostolskie – R.C. Sproul
List do Galacjan – Timothy Keller
List do Rzymian. Tom II – Timothy Keller (wiosna 2022)

Seria „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione
Katechizm brzeski (1553-1554) – w przygotowaniu
Katechizm emdeński (1551, 1554) – 
Jan Łaski
Krakowski katechizm mniejszy (XVI w.) – wydany
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – 
Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych:
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski