Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia 2 – napisy do filmu American Gospel
Bóg stworzył chłopców i dziewczynki – Marty Machowski
Dziedzictwo Lutra – R.C. Sproul, S.J. Nichols
Dziwny wspaniały świat – Carl Trueman
Ewangelizacja. Studium Dziejów Apostolskich – Timothy Keller  
Idee i ich konsekwencje – R.C. Sproul
List Jakuba – Lydia Brownback
Nie zmarnuj swojego życia – John Piper
Niewygasająca pochodnia przymierza – Abraham Park
Obrona wiary – Cornelius van Til
Pierwszeństwo Chrystusa – Paul Washer
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom II (Księga 3) – Jan Kalwin
Pragnienie Boga – John Piper
Prawda dla życia. Codzienne rozważania – Alastair Begg
Przymierze pochodni – Abraham Park
Suwerenna radość – John Piper
Studium 1 Listu św. Jana – Jeff White
Świętość – J.C. Ryle
Wszystko, co piękne i dobre –  C.F. Alexander/Jean Claude

Seria „Ewangelicki komentarz do Pisma Świętego”
Dzieje Apostolskie – R.C. Sproul
List do Hebrajczyków – Michael Kruger
Księga Objawienia – Nancy Guthrie

Seria „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione
Katechizm emdeński (1551, 1554) – Jan Łaski
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – Jan Łaski