Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia 2 – napisy do filmu American Gospel
Aniołowie po naszej stronie – Marty Machowski
Biblia dla dzieci. Historia ponad wszystkie – Kevin DeYoung
Dla waszej radości – John Piper 
Dziedzictwo Lutra – R.C. Sproul, S.J. Nichols
Genealogie Księgi Rodzaju – Abraham Park
Kobiety i mężczyźni w Kościele – Kevin DeYoung
Moc i przesłanie Ewangelii – Paul Washer
Niemalże zapomniana Dobra Nowina. Komentarz do Katechizmu heidelberskiego – Kevin DeYoung
Nikt. Tylko Bóg – Jen Wilkin
Odkrywanie Biblii –  David Murray
Podstawy religii chrześcijańskiej. Tom I (Księga 1 i 2) – Jan Kalwin 
Powody by wierzyć – R.C. Sproul
Przymierze pochodni – Abraham Park
Modlitwy zebrane – John Knox

Seria „Ewangelicki komentarz do Pisma Świętego”
Księga Sędziów – Timothy Keller
Dzieje Apostolskie – R.C. Sproul
List do Galacjan – Timothy Keller
List do Rzymian. Tom II – Timothy Keller

Seria „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione
Katechizm brzeski (1553-1554) – w przygotowaniu
Katechizm emdeński (1551, 1554) – 
Jan Łaski
Krakowski katechizm mniejszy (XVI w.) – wydany
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – 
Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych:
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski