Czy jesteśmy razem? Katolicyzm okiem protestanta – R.C. Sproul

35,00 

Chyba nie ma innej książki w języku polskim, której autor – porównując dwa odłamy chrześcijaństwa – byłby tak stanowczy w obronie czystej, biblijnej Ewangelii, a jednocześnie podchodził do swojego czytelnika z pastorską miłością, szacunkiem i troską, jak robi to wielebny R.C. Sproul. Oddając w ręce czytelników tę lekturę, pragniemy zaprosić katolików do spojrzenia na własne wyznanie okiem protestanta, a protestantów – do badania prawd Ewangelii przywróconych podczas Reformacji, odważnego zabierania głosu w tych kwestiach oraz odzwierciedlania miłości Chrystusa wobec bliźnich należących do Kościoła, który opatrzył Ewangelię anatemą.

SKU: TE/005 Kategoria: Tagi: , , Autor:
 • Opis

  PRZECZYTAJ DARMOWY FRAGMENT KSIĄŻKI. KLIKNIJ TU.

  Jest to książka dla:

  • katolików, którzy są nimi tylko na papierze i nie wiedzą w co wierzy Kościół do którego należą;
  • katolików, którzy dobrze wiedzą w co wierzą, ale nigdy tego nie konfrontowali z Pismem Świętym;
  • katolików, którzy dobrze wiedzą w co wierzy ich Kościół, ale przymykają oko na błędy w fundamentalnych doktrynach ze względu na zachowanie pozornej jedności lub by nie narażać się na osądy ze strony rodziny lub przyjaciół;
  • protestantów, którzy nie potrafią odpowiedzieć na pytania padające ze strony swoich przyjaciół katolików o różnice pomiędzy tymi dwoma nurtami;
  • protestantów, którzy są przekonani, że powinniśmy dążyć do ekumenicznej jedności z Kościołem rzymskokatolickim.

  Cel tej książki jest prosty. Chcę spojrzeć na kilka znaczących aspektów nauczania rzymskokatolickiego i porównać je z nauczaniem protestanckim. Mam nadzieję pokazać – często przy użyciu słów papieskich czy wziętych z dekretów soborowych – że nie nastąpiła żadna zmiana w kwestii tego, w co wierzono i czego nauczano w Kościele rzymskokatolickim od czasów Reformacji. Oznacza to, że Reformacja nie jest zakończona i musimy nadal w sposób niewzruszony głosić biblijną Ewangelię. Zaczniemy od spojrzenia na autorytet Pisma, który był formalną przyczyną Reformacji, a następnie przejdziemy do merytorycznie centralnej przyczyny Reformacji – kwestii usprawiedliwienia. Później omówimy poglądy Kościoła rzymskokatolickiego na temat stosunku widzialnego Kościoła do odkupienia. W rozdziale czwartym porównamy rzymskokatolicki i protestancki pogląd na sakramenty i wówczas zajmiemy się zagadnieniem papieskiej nieomylności, która oczywiście budzi u protestantów zrozumiały niepokój. Na końcu rozważymy element teologii rzymskokatolickiej znany jako mariologia albo studia nad miejscem, rolą i funkcją Dziewicy Maryi w życiu chrześcijańskim.

  R.C. Sproul

  SPIS TREŚCI

  Przedmowa
  Wstęp
  Na szali – Ewangelia
  Pismo Święte
  Usprawiedliwienie
  Kościół
  Sakramenty
  Papiestwo
  Maryja
  Jak zatem powinniśmy dalej postępować?

 • Informacje dodatkowe

  Waga 0,35 kg